Почетен знак на Президента на Република България

Шесто основно училише "Свети Никола" - гр. Стара Загора е носител на Почетния знак на Президента на Република България за значим принос в образованието и възпитанието, в развитието на образователното дело и за изграждане на съвременния облик на българското училище.

gramota21112017

 

IMG 2939