Тийнеджърът - как да го обичаме истински

ТИЙНЕЙДЖЪРЪТ - КАК ДА ГО ОБИЧАМЕ ИСТИНСКИ 
Д-Р РОС КЕМБЪЛ

Originally published in English under the title of
How to Really Love Your Teenager, Dr. Ross Campbell
(c) 1981 by SP Publications, Inc.
All rights reserved
Victor Books / Scripture Press Publications, Inc.
1825 College Avenue, Wheaton, IL 60187, USA

Първо българско издание
(c) 1996 г., Издателство Нов Човек
София 1303, ул. Антим I, 28
ISBN 954-407-072-9
Превод от английски: Петя Зарева
Редактор: Владимир Райчинов
Художник: Калина Сертева

Предисловие

Двадесетото столетие задъхано отминава, повлякло след себе си добрите стари ценности на нашите майки и бащи. Семейството, приятелството, честността се превръщат в едва ли не смешна отживелица, която не си заслужава дори да бъде коментирана. Какви са последиците от това? Разбира се, отрицателни.
Обществото ни се обезверява и озверява, а това влияе най-вече на подрастващите. Човек живее така, както са го учили. И ако ние сме били научени на нещо по-добро, наша длъжност е да го предадем на тези след нас.
Всички знаем (на теория, поне), че семейството е най-малката, но определяща всичко друго единица в обществото. Съответно тя обуславя социалното развитие или нравствения упадък на една нация. Какво е положението у нас? Телевизията, киното, радиото и не на последно място литературата тласкат израстващото поколение да развива неморален и, бихме казали, ненормален светоглед. Резултатите са липса на доверие в брачната институция, изчезване на етичната мотивировка за обществено държание, поява на житейска неориентираност у преобладаващата част от съвременните младежи.
Къде е истината?

Целия текст можете да прочетете тук