Актуална информация

Уважаеми родители,

Предвид епидемичната обстановка в страната и във връзка с Правила за работа в условията на Covid -19, Ви информираме, че към настоящия момент в Шесто основно училище „Св. Никола“ – Стара Загора, няма карантинирани и болни от Covid ученици.

Девет ученици са ОРЕС по чл. 40 а, ал. 4 , от Наредба №10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование до отмяна на извънредното положение.

Отсъстващи учители:

-       1 учител е с положителен тест за Ковид – 19;

-       3 учители са с грипоподобна симптоматика (в болничен отпуск).

 

Бъдете здрави!

С уважение,

От ръководството на училището

Информация за периода 16.11. - 20.11.2020 г.

Уважаеми родители, 

Предвид епидемичната обстановка в страната и във връзка с Правила за работа в условията на Covid -19, Ви информираме, че в периода от 16.11. – 20.11.2020 г. в Шесто основно училище „Св. Никола“ – Стара Загора, отсъстващите ученици са 13,55%: 

-   едно  болно дете от Ковид – 19. 

-  17 от учениците са под карантина (с изразена симптоматика, без да са изследвани), заради контакт със заразен близък. 

-   6 ученици са ОРЕС по чл. 40 а, ал. 4 , от Наредба №10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование до сваляне на извънредното положение. 

Отсъстващите през последната седмицата от 16.11. – 20.11.2020 г.: 

-       3 учители са с положителен тест за Ковид – 19; 

-       2 учители са под карантина, след диагностициране на близък в семейството с Covid 19; 

-       7 учители са с грипоподобна симптоматика (в болничен отпуск); 

-       1 представител на непедагогическия персонал с положителен тест за Ковид – 19; 

-     3 представители от непедагогическия персонал – с грипоподобна симптоматика (в болничен отпуск). 

Продължаваме да спазваме всички необходими мерки – недопускане на ученици и учители с грипоподобни симптоми, дезинфекция, носене на лични предпазни средства. 

Към настоящия момент има три паралелки на ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда).   Останалите ученици и класове се обучават присъствено в училище. 

Бъдете здрави!

С уважение,

От ръководството на училището

Обучение в условията на COVID-19

 

През учебната 2020/2021 година обучението в 6 ОУ "Свети Никола" ще се провежда при стриктно спазване на всички разпоредби за учене и работа в условията на COVID-19.

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и за осигуряване на безопасно протичане на учебния процес в 6 ОУ "Свети Никола" са предприети следните мерки:

 

Заповед за утвърждаване на план за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа

План за дейностите за COVID-19

Правила за дейностите за COVID-19

График за режима през 2020-2021 г.

График на часовете - Приложение 2

Заповед за утвърждаване график за режима на обучение