Актуална информация

Уважаеми родители, 

Предвид епидемичната обстановка в страната и във връзка с Насоките за работа в условията на Covid-19 през учебната 2021/2022 година Ви информираме, че към 21.03.2022 г. има една карантинирана паралелка - 3 г клас.

    

Бъдете здрави!

               

С уважение,

Дарина Гайдарова

Директор на Шесто основно училище „Св. Никола“ – Стара Загора