Актуална информация

Уважаеми родители,

Предвид епидемичната обстановка в страната и във връзка с Насоките за работа в условията на Covid-19 през учебната 2021/2022 година Ви информираме, че към настоящия момент в Шесто основно училище „Св. Никола“ – Стара Загора има една карантинирана паралелка - 4 в клас и общо 48 болни и карантинирани поради контакт с болен.

Няма отсъстващи учители и помощен персонал.

Бъдете здрави!

 

С уважение,

Дарина Гайдарова

Директор на Шесто основно училище „Св. Никола“ – Стара Загора