Учениците от Ученическия съвет за толерантността

Ето няколко материала за толерантността, които са подготвили за вас учениците от Ученическия съвет !
Толерантността е силата да приемаш различните!
Всеки има право да бъде себе си!
Всеки има право да бъде различен – да изглежда различно, да мисли различно, да общува различно, да усеща различно, да се изразява различно, да живее различно!
А сега огтовори честно! Уважавеш ли това право? Как се отнасяш към различните от теб? Опитваш ли се да ги разбереш и приемеш? Или се присмиваш, дразниш ги, коментираш ги в гръб, изпъчваш се с неприязън и нетърпимост? А не мислиш ли, че когато тези настроения пораснат силни, това може да е заплаха?
А сега помисли! Какво е толерантност? Това е силата и благородството да приемеш различните хора, нации, религии, раси, дадености, разбирания. Защото различието е богатство и свобода. Толерантността е път към един по-хармоничен свят.
Какво всъщност означава да бъдеш толерантен?


Да проявяваш уважение към различното от това, което на теб ти се струва правилно, и да зачиташ правото на другия да вярва в него?
Толерантност означава уважение, приемане, разбиране на различните култури в нашия свят; на правото на самоизява на уникалната човешка личност.
Толерантност се изисква често от децата, а възрастните дали винаги са толерантни помежду си? А към децата?
Толерантността е умението да си добър!
Толерантност представлява умението да си даваме сметка, че не всичко е в нашата власт, че не всичко мисли и действа като нас и че можем да научим нещо дори  от най-неаргументираните действия.
Толерантност е умението да си мълчиш, когато искаш да осъдиш някого за нещо, което самия ти не разбираш. Толерантност е умението да се опитваш да разбереш, не да подминаваш това което ти се вижда нелогично, неоправдано и глупаво. Защото ние всички имаме някакъв мотив за действията си – независимо какво правим. 
В крайна сметка, толерантността е осъзнатото умение да си добър с хората и нещата, защото всички хора на Земята са еднакви.
Притча за толерантността
В една библейска притча един мирянин попитал изповедник на християнството, да му обясни принципите на религията с едно изречение. Тогава християнинът му казал:
- Ти искаш да ти обясня правилата на религията с едно изречение – добре! Просто прави на другите това, което искаш да правят и те на теб.

Ето как разбирам толерантността
Ако самите ние се опитваме ежедневно да показваме толерантно отношение към различно-мислещите, към хората, с които се налага по една или друга причина за контактуваме, с тези, чиито навици и понякога държание не приемаме (било то заради различни възгледи или просто от някакви наши предразсъдъци), няма ли да успеем да направим така, че с думите и благосклонното отношение към тях да покажем какво всъщност е толерантност?
Толерантността - една топла усмивка, една подадена ръка, един по-хубав свят
Светът е една пъстра мозайка от личности, идеи, възгледи. Всеки от нас представлява едно малко, единствено по рода си камъче от тази необятна мозайка на живота. Различията и до ден днешен пораждат конфликти между нас, хората. Водели са и все още водят човечеството към войни и кръвопролития. Къде тогава е нишката, която може да ни сплоти и да ни помогне да живеем като общност? Коя е тази ценност, която да ни накара да гледаме на различието като на разнообразие? Това, разбира се е толерантността.
Знаете ли какво е казал френският писател и философ Волтер:
“Аз не приемам това, което каза, но до гроб ще защитавам правото ти да го изразяваш”. Именно в тази мисъл се крие същността на понятието “толерантност”.
Аз имам право, но и ти имаш право, и това е ценното на толерантността – тя е единство в многообразието. Тя е безценен дар и може да се намери навсякъде - в една топла усмивка, в една подадена ръка.
Да бъдем толерантни и заедно да сътворим  един по-хубав свят!