Резултати от олимпиади и състезания през учебната 2023 - 2024 година

 

Протокол за класираните ученици в националното състезание "Ключът на музиката"

Протокол за явилите се ученици на националното състезание "Ключът на музиката"

 

Протокол за класираните ученици на олимпиадата по астрономия

 

Протокол за класираните ученици на олимпиадата по ХООС

Протокол за явилите се ученици на олимпиадата по ХООС

 

Протокол за класираните ученици на олимпиадата по география

Протокол за явилите се ученици на олимпиадата по география

 

Протокол за класираните ученици на олимпиадата по БЕЛ

Протокол за явилите се ученици на олимпиадата по БЕЛ - 5 клас

Протокол за явилите се ученици на олимпиадата по БЕЛ - 6 клас

Протокол за явилите се ученици на олимпиадата по БЕЛ - 7 клас

 

Протокол за явилите се ученици на олимпиадата по БЗО - 7 клас

 

Протокол №1 за явилите се участници в олимпиадата "Знам и мога"

Протокол №2 за класираните за областен кръг на олимпиадата "Знам и мога"

 

Протоколи за класираните ученици на олимпиадата по История и цивилизации 

Протоколи за резултатите от писмена форма на олимпиадата по История и цивилизации

 

Компютърно моделиране - протокол класирани ученици 

Компютърно моделиране - протокол резултати на явилите се -  3 клас 

Компютърно моделиране - протокол с резултати на явили се ученици - 4 клас

 

Протокол класирани Математика - 4, 5, 6, 7 клас 

Протокол явили се Математика 4 клас 

Протокол явили се Математика 5 клас 

Протокол явили се Математика 6 клас 

Протокол явили се Математика 7 клас

 

 

Награда  „Стара Загора“ за Светиниколското училище - духовно средище на просвета и иновативни практики в обучението

 

nagradaSZ21 1

  

 

  

Електронна поща на Шесто основно училище "Свети Никола" - гр. Ст. Загора: info-2403219@edu.mon.bg