Среща по проект "Програма Еразъм +", КД 201

През учебната 2021/2022 г., в периода от 07.03.2022 г. до 09.03.2022 г., Шесто основно училище „Свети Никола“, гр. Стара Загора,  беше домакин на транснационална работна среща по проект Утопия. Развиване на уменията за междупредметно преподаване и учене, базирано на връзки с обществеността и в среда извън класната стая. Програма Еразъм +, КД 201. № 2019-1-BE02-KA201-060343

Главен координатор по проекта е Белгия – гр. Vorselaar (училище VLS Windekind), а партньори: България, Великобритания - Лондон, Гърция, Испания, Словения и две партньорски организации – университети за подготовка на педагогически специалисти от Уелс.

Основната задача на срещата беше споделяне на добри практики във фокус групи – ученици от шест до осем години. 

Гостите бяха посрещнати със специален концерт с участие на талантливите Светиниколци.

Изключително интересен за партньорите ни беше споделеният опит от подготвителните групи в училището. Госпожа Стоянка Аргирова представи своя дългосрочен проект „Пътят на хляба“. Децата демонстрираха приготвяне на обредна пита за „Добре дошли, както и вкусни питки за предстоящите пролетни празници. Беше представена презентация с интересна информация за пътя на хляба и всички етапи, през които той минава, за да стигне до нашата трапеза. Дечицата, съвместно с родители и гости, омесиха пити с формата на слънца, плодове и цветя.

Групата на госпожа Мариела Райчевска изработи подаръци от екологични материали за предстоящия празник на мама. Учителите с интерес наблюдаваха споделените практики, след което  дискутираха показания опит.

След това бяха представени проекти сред природата от партньорите от Гърция, Словения, Испания и Белгия.

           Много вълнуващи бяха срещите на гостите с учениците от първи и трети клас и техните учители. Децата ги приветстваха и им поднесоха интересни изненади.

Беше представена българската образователната система, изучаваните учебни предмети, ангажираността на учениците и техните родители, както и съвместната дейност с други организации като „Зелени Балкани“, обсерваторията, библиотеки, музеи  и др.

В края на срещата госпожа Гайдарова връчи на гостите сертификати за участие в проекта.

Измина една незабравима  седмица с много положителни емоции. Бяха създадени добри приятелства и насърчено сътрудничеството между партньорските организации.

Разработените добри практики са представени на сайта на проекта. Предстои тяхното обобщаване и  публикуване в списание с цел използването им от учителите от цяла Европа.

 

 

 

Награда  „Стара Загора“ за Светиниколското училище - духовно средище на просвета и иновативни практики в обучението

 

nagradaSZ21 1

  

 

  

Електронна поща на Шесто основно училище "Свети Никола" - гр. Ст. Загора: info-2403219@edu.mon.bg