Добри практики – Словения, декември 2021

           Една от най – интересните визити за популяризиране  на добри практики в рамките на проекта  „Утопия”  беше проведена в Любляна,  Словения,  през месец декември 2021 година.       /13-15.XII.2021 г./

           В приятелска атмосфера учители от седем европейски страни обмениха идеи и разказаха за труда и постиженията на своите колеги и ученици. 6-то ОУ „Свети Никола”, гр. Ст. Загора

също участва в срещата, организирана от екипа на основно училище „Дравле” в Любляна.

Насладихме се на изключителното гостоприемство на нашите словенски партньори и работихме в уютната и приятна обстановка на училище „Дравле”.

           6-то ОУ „Свети Никола” представи една добра практика, в която ежегодно участват под различна форма много от класовете от начален и прогимназиален етап на училището.

Презентациите ни описват работата на училището, в сътрудничество с националната неправителствена природозащитна организация „Зелени балкани”, дългосрочен проект, който чрез множество междупредметни връзки и теоретични и практически занимания помага на децата да натрупат знания за проблемите на околната среда, богатството и разнообразието на флората и фауната на България и изчезващите видове диви животни и птици. Особено интересни и полезни за децата бяха заниманията, организирани с любезното сътрудничество на „Зелени балкани”и Спасителния център за диви животни, който се намира в Стара Загора.

          Децата участваха в три възрастови групи, като най – активни бяха участниците в клубовете на училището за екология и здравно образование, ръководени от г-жа Ганева и г-н Йотов.

          Учениците от 6 „д” клас изработиха и представиха проекти по темата в часовете по английски език. Голямо удовлетворение ни донесе и активното участие на родители от класа. Те също участваха в проекта и заедно с учениците подготвиха видео клипове, с които да популяризират общата дейност на децата със „Зелени балкани”.

          Някои от класовете осиновиха птица или друго животно и участваха с малки дарения в благотворителни инициативи.

          Партньорите ни от Гърция представиха своята добра практика „Историята на нашия град”чрез онлайн приложение, което учениците са използвали, за да работят по темата.

          За съжаление екипът от Испания не успя да присъства на срещата и трябваше да представи своята добра практика чрез онлайн презентация на тема „ Растения, животни и зърнени култури, отглеждани в Испания”.

          На практическо занимание на открито с тема „Времето” беше демонстрирана добрата практика на училище „Windekind” от Ворселаар, Белгия. Всички участвахме в занятието.

          Чрез онлайн презентация на тема „Какво ни помага да порастнем” се запознахме и с добрата практика на участниците от Лондон, Великобритания, а домакините на събитието организираха разглеждане на местните забележителности и историята им чрез интересна онлайн викторина, която водеше учениците и гостите по интересен маршрут в околностите на училището. /Една от добрите практики, които споделиха./ Гостите разгледаха всички сгради на училището и участваха в дейностите на ученици от различни възрастови групи.

          Увлекателна беше и панорамната обиколка на Любляна с екскурзовод и разходката с корабче по река Любляница, която ни помогна да почувстваме атмосферата на този забележителен град и да научим много за културата и традициите на Словения.

          Събитието завърши с обсъждане на заключителния етап на проекта , формата на публикациите на добрите практики в платформата и уебсайта на проекта, както и някои теоретични и практически аспекти от работата на участниците в „Утопия”.

          Без съмнение тази среща между колеги и съмишленици ни зареди с положителна енергия, креативни идеи и беше полезна за всички не само с професионалните контакти, но и с приятелствата, които създадохме.

 

Добри практики - Испания

В транснационалната среща проекта в училище Valeri Serra, Веllpuig, Lleida Испания участваха по двама учители (основна група) от Испания, Белгия, Словения, Гърция и България. Партньорите от Уелс и Лондон  не присъстваха поради проблеми с пандемията COVID-19. Те се включиха онлайн в  дискусиите по проекта. Беше споделена презентация за бюджета на проекта  и мобилностите за следващата година. Координаторът представи сайта на проекта. Подробно работихме върху  ползване и публикуваме на материали, както и да споделяне на добри практики. Работата продължи с индивидуални задачи към всеки екип, свързани с училището на всяка страна. През следващия работен ден от визитата посетихме училището на домакините- Valeri Serra, Веllpuig, Lleida. Беше представено от директора и координатора по проекта от Испания. Посетихме всички начални класове и разговаряхме с учителите. Наблюдавахме  уроци в начален етап. През втората част от деня участвахме в съвместни мероприятия с ученици-9-11г., където  децата представиха забележителности от тяхното родно място.  След това  продължихме с уъркшоп като наблюдавахме филм „Учебната градина“ и работихме по задачи, свързани с тази добра практика. Бяхме включени в културна програма, чрез която се запознахме с местни забележителности, фестивала в града и с работата на общността за  живота на децата и хората.

 

 

Награда  „Стара Загора“ за Светиниколското училище - духовно средище на просвета и иновативни практики в обучението

 

nagradaSZ21 1

  

 

  

Електронна поща на Шесто основно училище "Свети Никола" - гр. Ст. Загора: info-2403219@edu.mon.bg