Документи за I клас

Заявление за записване на дете в I клас - изтегли

Декларация за униформа в I клас - изтегли

Декларация за защита на личните данни - изтегли

Декларация - снимки и видео - изтегли

Заявление за допълнителен час в I клас - изтегли

Заявление за френски език - изтегли

Заявление за разширена подготовка в I клас - изтегли

Документи за II, III и IV клас

Заявление за записване на дете във II, III и IV клас - изтегли

Декларация за защита на личните данни - изтегли

Декларация - снимки и видео - изтегли

Документи за V клас

Заявление за записване на дете в V клас - изтегли

Декларация за защита на личните данни - изтегли

Декларация - снимки и видео - изтегли

 

Документи за подготвителна група

Заявление за записване на дете в ПГ - изтегли

Декларация за защита на личните данни - изтегли

Декларация - снимки и видео - изтегли

 --

 

Писмо РД-16-3025 относно прием с хронични заболявания

 

Политика за прозрачност при обработване на лични данни

 

  -  Правила, ред и условия за прием в VI ОУ "Свети Никола", гр. Ст. Загора

Информация от кои детски градини децата получават допълнителни точки за участие в класирането за прием в VI ОУ “Свети Никола“, гр. Стара Загора

Указания за регистрация на заявление

-  Правила за прием в I клас за 2020/2021 учебна година;

-  График на дейностите за прием в I клас за 2020/2021 учебна година;

 

Съгласно промените в Закона за защита на личните данни, списък с имената на децата, приети в  I клас в VI ОУ “Свети Никола“ за учебната 2020/2021 година, няма да се публикува.

Ще бъде публикуван списък само с входящите номера от заявлението за прием, подадено в електронната система на Община Стара Загора.

СЛЕД  I-во класиране по електронен път на пощата на училището се подават следните документи:

- удостоверение за раждане (сканирано);

- удостоверение за завършено предучилищно образование (сканирано – задължително двустранно);

- документ за адресна регистрация по постоянен/настоящ адрес (сканиран) - представя се само когато адресът е различен от този по лична карта;

- лични карти на родители/настойници (сканирани);

- документ за настойничество, в случай че заявлението е подадено от настойник (сканиран).

- писмена информация от родител, при условие че детето има заболяване, с което училището трябва да се съобрази (подписана и сканирана);

- изискуеми документи, доказващи критериите, упоменати в Раздел 1, т. 2.5. от Правила за прием в I клас за учебната 2020/2021 г. на Община Стара Загора.

Декларациите, свързани с организацията на училищните дейности и на образователния процес, ще бъдат публикувани на сайта на VI ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора (по образец на училището) и ще се изпращат сканирани при записването на учениците в I. клас.

 

ДАРИНА ГАЙДАРОВА

ДИРЕКТОР НА VI ОУ „СВЕТИ НИКОЛА”,

ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

Уважаеми родители,

Информирам Ви за реда и условията за прием на деца в подготвителна група за учебната 2020/2021 г.  в VI ОУ „Свети Никола“, гр. Стара Загора.

В подготвителна група за учебната 2020/2021 г. в VI ОУ „Свети Никола”, гр. Стара Загора, ще се приемат  46 (четиридесет и шест) деца, разпределени, както следва:

·         брой групи – 2 (две);

·         брой места в групите – 23 (двадесет и три).

В подготвителна група ще се приемат деца, родени през 2014 г. и  2015 г.

Подаването на документи ще се  извършва online на електронната поща на VI ОУ „Свети Никола”, гр. Стара Загора - (Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.).


Необходими документи за записване на детето:

- заявление за записване (сканирано);

- удостоверение за раждане (сканирано);

- удостоверение за преместване, в случай че детето е посещавало детска градина (сканирано), предоставя се преди постъпването на детето в училище;

- документ за адресна регистрация по постоянен/настоящ адрес (сканиран);

- лични карти на родители/настойници (сканирани);

- документ за настойничество, в случай че заявлението е подадено от настойник (сканиран).

- писмена информация от родител, при условие че детето има заболяване, с което училището трябва да се съобрази (подписана и сканирана).

Съгласно промените в Закона за защита на личните данни, списък с имената на децата, приети в  подготвителна група в VI ОУ “Свети Никола“ за учебната 2020/2021 година, няма да се публикува.

Родителите ще бъдат информирани за записването на детето на e-mail или по телефона.               

 

ДАРИНА ГАЙДАРОВА

ДИРЕКТОР НА VI ОУ „СВЕТИ НИКОЛА”,

ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

 

Шесто основно училище “Свети Никола” – модерната приказка!

 

Заповядайте, бъдещи Светиниколци!

 

Нашите предимства:

 • Уютна и безопасна училищна среда
 • Отлично поддържана и отоплена сграда
 • Много добре обзаведени и оборудвани учебни стаи
 • Паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство
 • Съвременни компютърни кабинети, безжичен интернет в цялата сграда
 • Богато обзаведени кабинети по химия, физика, биология, история
 • Амфитеатрален кабинет по музика
 • Добре оборудвана и поддържана спортна база
 • Богата училищна библиотека с достъп до интернет
 • Училищен състав за народни танци
 • Училищен мажоретен и фанфарен състав
 • Целодневна организация за учениците от 1 до 6 клас
 • Логопедичен кабинет
 • Кабинет на педагогическия съветник - психолог
 • Ресурсен кабинет
 • Ученически стол за хранене

В училището Ви очакват всеотдайни и висококвалифицирани учители.

Вие сте част от една приказка, започнала преди много, много години, писана с вярата на Васил Левски, ученик на Светиниколското училище.

Елате и запейте с нас! Да влезем в час!