Достъп до информация

Административно звено за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до информация:

 

Ø  Наименование на звеното

Администрацията на учебното заведение - канцеларията на училището – втори етаж

 

Ø  Адрес

ул. “Генерал Гурко” № 46 А, п.к. 432, Стара Загора, 6000

 

Ø  Адрес на електронната поща

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Ø  Телефон

042 605 754 - канцелария

 

Ø  Работно време

от 8.00 до 16.30 часа

 

 Бланка - образец за заявление за достъп до обществена информация

      изтегли

 

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация

Всеки гражданин на територията на Република България има право на достъп до обществена информация. Всяко юридическо лице има право на достъп до обществена информация.

При упражняване на правото си на достъп до обществена информация, лицата не е необходимо да доказват наличието на законов интерес, както и да разясняват за причините и целите за упражняване на това право.

При упражняване правото им на достъп администрацията на учебното заведение не може да ограничава лицата на основата на тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

 

Ред и условия за повторно използване на информация

 За постъпилите писмени искания за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, се прилага глава ІV от ЗДОИ.

Исканията се приемат, регистрират и разглеждат по реда на инструкцията за документооборота в учебното заведение.

Информацията от обществения сектор се предоставя за повторно използване след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерския съвет.

Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се осъществява по реда на процедурите за достъп до информация.

 

Вътрешни правила относно достъпа до обществена информация

виж тук

 

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация

виж тук

 

 Годишни отчети по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ

Отчет за 2017 г.

Отчет за 2018 г.

Отчет за 2019 г.

Отчет за 2020 г.

Отчет за 2021 г.

Отчет за 2022 г.

 

 

Награда  „Стара Загора“ за Светиниколското училище - духовно средище на просвета и иновативни практики в обучението

 

nagradaSZ21 1

  

 

  

Електронна поща на Шесто основно училище "Свети Никола" - гр. Ст. Загора: info-2403219@edu.mon.bg