За учениците

Учениците от Ученическия съвет за толерантността

Ето няколко материала за толерантността, които са подготвили за вас учениците от Ученическия съвет !
Толерантността е силата да приемаш различните!
Всеки има право да бъде себе си!
Всеки има право да бъде различен – да изглежда различно, да мисли различно, да общува различно, да усеща различно, да се изразява различно, да живее различно!
А сега огтовори честно! Уважавеш ли това право? Как се отнасяш към различните от теб? Опитваш ли се да ги разбереш и приемеш? Или се присмиваш, дразниш ги, коментираш ги в гръб, изпъчваш се с неприязън и нетърпимост? А не мислиш ли, че когато тези настроения пораснат силни, това може да е заплаха?
А сега помисли! Какво е толерантност? Това е силата и благородството да приемеш различните хора, нации, религии, раси, дадености, разбирания. Защото различието е богатство и свобода. Толерантността е път към един по-хармоничен свят.
Какво всъщност означава да бъдеш толерантен?

Прочети още...

Толерантност - що е то?

16 ноември – Международен ден на толерантността
http://www.az-jenata.com/
На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността.
Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност.
Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.
Безспорно това са хубави думи, правилни концепции, но следва логичният въпрос имат ли те почва у нас? И какво е тяхното изражение в ежедневието ни?
Ако си направим ретроспекция само на един наш съвсем обикновен ден, бихме могли да си отговорим лично за нас към днешна дата.
Не трябва да търсим чак инакомислещи, друговерци или чуждоезични. Можем просто да проверим дали сме толерантни помежду си – сутрин, когато сме в задръстванията, когато се блъскаме в градския транспорт, чакаме пред лекарските кабинети или се запознаваме с новите приятели на децата.

Прочети още...

Педагогически съветник

Уважаеми ученици, родители, колеги,


Педагогическият съветник на VІ Основно училище “Свети Никола” е на Ваше разположение и Ви очаква в кабинет 22, етаж 2 - магистър психолог Мария Стойкова.

Професионалната роля на Педагогическия съветник е да бъде посредник в отношенията “индивид – училищна система” като подпомага адаптирането на учениците към образователната и социалната системи. Дейността му е насочена към ученика и неговата индивидуалност. Той помага за: по-успешното преодоляване навъзникващи затруднения от образователно естество; социализирането на ученици от семейства със затруднения; ученици без семейства; ученици с хронични заболявания; ученици с отклонения в социалното си поведение.

Прочети още...