Документи

 

Дневни режими

Начало и край на учебния ден

Седмични учебни разписания

Седмично учебно разписание за клас - 2019/2020 година, II срок

Седмично учебно разписание за II клас - 2019/2020 година, II срок

Седмично учебно разписание за  III клас - 2019/2020 година, II срок

Седмично учебно разписание за IV клас -  2019/2020 година, II срок

Седмично учебно разписание за V - VII клас -  2019/2020 година, II срок

 

Седмично учебно разписание за ГЦОУД - I - II клас - 2019/2020 година, I срок

Седмично учебно разписание за ГЦОУД - III - IV клас - 2019/2020 година, I срок

Седмично учебно разписание за ГЦОУД - V - VIклас - 2019/2020 година, I срок


 

Учебни планове

 

Учебeн план за 1 клас - 2019-2020 година

 

Учебeн план за 2 клас - 2019-2020 година

 

Учебeн план за 3 клас - 2019-2020 година

 

Учебeн план за 4 клас - 2019-2020 година

 

Учебeн план за 5 клас - 2019-2020 година

 

Учебeн план за 6 клас - 2019-2020 година

 

Учебeн план за 7 клас - 2019-2020 година

 

 

Графици и списъци 

График за провеждането на контролните и на класните работи през втория срок на учебната 2020/2021 година

График за провеждане на консултации по предмети

График за дежурство на учителите

График за провеждане на консултации с родители

График за провеждане на часовете в групите за СИП / ФИУЧ

 

Правилници и програми

Правилник за дейността на VI ОУ "Свети Никола" за учебната 2018/2019 година

Правилник за вътрешния трудов ред на VI ОУ "Свети Никола" за учебната 2018/2019 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

 

Безопасност на движението по пътищата