Актуално

Ден на розовата фланелка

Всяка последна сряда от месец февруари се отбелязва Световният ден против тормоза в училище, известен като „Ден на розовата фланелка“. Той символизира неприемането на тормоза и насилието в училище и възниква в Канада преди 16 години, след като ученици стават свидетели на тормоз на техен съученик, който носил розова фланелка. На следващия ден голяма част от учениците идват с розови фланелки на училище, за да изразят несъгласието си с училищния тормоз.

„Денят на розовата фланелка“ е популярен сред учениците от много държави. В България се отбелязва за първи път през 2012 година. Традиционно, учениците от Шесто основно училище „Свети Никола“ се присъединиха към апела за толерантност в училищните взаимоотношения, за нетърпимост към проявленията на тормоз и за съпричастност към неговите потърпевши.

 

 

 

Награда  „Стара Загора“ за Светиниколското училище - духовно средище на просвета и иновативни практики в обучението

 

nagradaSZ21 1

  

 

  

Електронна поща на Шесто основно училище "Свети Никола" - гр. Ст. Загора: info-2403219@edu.mon.bg