Административни услуги

 

Училището извършва следните административни дейности:

§  ИЗДАВАНЕ  НА  УДОСТОВЕРЕНИЕ  УП-2  ЗА  ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД

§  ИЗДАВАНЕ  НА  УДОСТОВЕРЕНИЕ  УП-3  ЗА  ОСИГУРИТЕЛЕН  СТАЖ

§  ИЗДАВАНЕ  НА  УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЗА  ПРИЗНАВАНЕ  НА  ЗАВЪРШЕНИ  ЕТАПИ  НА  УЧИЛИЩНО  ОБУЧЕНИЕ  ИЛИ СТЕПЕНИ  НА  ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

Награда  „Стара Загора“ за Светиниколското училище - духовно средище на просвета и иновативни практики в обучението

 

nagradaSZ21 1

  

 

  

Електронна поща на Шесто основно училище "Свети Никола" - гр. Ст. Загора: info-2403219@edu.mon.bg