Пътуване във времето

ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ НИКОЛА"

Наследник на първото светско взаимно училище в Стара Загора – Светиниколското.

176 години са изминали от първите занятия, носещи искрата на науката.

176 години от първия досег до извора на знания за хиляди старозагорци.

Първообразът на първото взаимно новобългарско светско училище все още тлее в историята, за да напомня за важните неща – уважение към науката и стремеж към развитие и образование.

Залегналата духовност още през онези времена полага основите на изграждането на мислещи, знаещи и можещи деца.

И до ден днешен, светиниколци носят този дух и го предават през поколенията, за да пребъде!

Днес в Шесто основно училище "Свети Никола" се обучават 1040 ученици.

То продължава да бъде водещо, достъпно и привлекателно средище на писмеността и духовността с модерна техническа база и напълно обновена училищна сграда.

С висококвалифицирания си труд и всеотдайност учителският колектив на училище "Свети Никола" дава безценни знания на поколения свои ученици.

Стотици са примерите за постижения както в научните среди, така и в сферата на изкуството и обществения живот на възпитаниците на Шесто основно училище "Свети Никола" - стожер и до днес на българщината, духовността, ценностите и традициите.

ДАРИНА ГАЙДАРОВА

Директор на Шесто основно училище "Свети Никола"

 

 ***

 

 

1  1През първата половина на XIX вeк Стара Загора е била значителен център на знанията и търговията. Нейното будно, трудолюбиво население бързо възприемало новото, участвало най-активно в разностранните възрожденски процеси. В града съществували четири християнски православни храма – “Свети Никола”, “Свети Димитър”, “Света Троица” и “Успение на Света Богородица”. Те крепели жив българския дух, християнската вяра и традиции.

Всяка църква поддържала килийно училище. Там се изучавали четене, писане и малко смятане. За учебници се използвали предимно църковни книги. Учители били местни свещенници. Такова килийно училище имало и към църквата “Свети Никола”. Будните деца на старозагорските занаятчии и търговци изучавали четмо и писмо и били възпитавани в родолюбие и християнски добродетели.
Съзнавайки огромната роля на църквите и училищата, старозагорци, както и всички българи, с доброволни пожертвования поддържали най-важните опори на българщината през вековете. Напредъкът на занаятите и търговията обаче изисквали повече знания и то преди всичко от светски, практически характер.

old manПрез 1841 г. възникнало елинско (гръцко) светско училище.  То давало широки светски знания, добра подготовка на своите ученици. В същото време заплашвало формиращото се българско национално съзнание с гръцки език и силното гръцко културно влияние. Осъзнали тази опасност, хаджи Господин Славов, Андон Митов, Иван Стоянов, макар и възпитаници на елинското училище, станали най-горещи привърженици на идеята да се създаде българско светско училище в Стара Загора. През 1835 г. такова училище било открито в Габрово с учител Неофит Рилски. Примерът на предприемчивите габровци бил възприет от видните старозагорци хаджи Господин Славов, Александър Екзарх и др. Те се спрели на учителя Атанас Иванов, който наскоро се завърнал от учение и бил подготвен да въведе взаимоучителния метод в преподаването.

Така на 1 март 1841 г. даскал Атанас Иванов открива първото взаимно новобългарско светско училище в Стара Загора. То се помещава в сградата на килийното училище към църквата “Свети Никола”. Заслугите на храма за откриването му били оценени по достойнство и то съвсем естествено било наречено Светиниколско. Църквата поддържала училището със средства, набрани чрез дарителство. Постепенно Светиниколското училище се утвърдило като водещо в Стара Загора и дало значителен принос за съграждането на националната просвета.

v1  4През 1850 г. била построена специална двуетажна сграда за нуждите на Светиниколското училище. В нейното изграждане със средства и труд участвали еснафските организации, отделни дарители, а църквата “Свети Никола” дала 90 000 гроша. От 1850 г. Светиниколското училище станало класно. Например в първи клас през 1863 г. се изучавали: Нов завет и свещена история, землеописание, краснописание, кратка числителница и др. Славата му на добре поддържано и уредено училище привличала будните и любознателни българчета от съседните селища - Чирпан, Нова Загора, Казанлък и др.

Постепенно Светиниколското училище се утвърдило като крупен просветен център за Южна България. В него учили Васил Левски - Апостола на свободата, председателят на Старозагорския революционен комитет Кольо Ганчев и мъчениците на Старозагорското въстание от 1875 г. братята Михаил и Георги Жекови. В бурните 1876 г. и 1877 г. в него бил учител Петко Рачов Славейков.

През всичките тези години се поддържала здрава духовна връзка между храма “Свети Никола” и едноименното училище, които ръка за ръка работели за общонародната идея. През лятото на 1877 г. Светиниколското училище споделило тъжната участ на Стара Загора – градът бил превърнат в руини, а жителите му избити или прокудени. След повторното Slaveikovосвобождаване на града през януари 1878 г. оцелелите старозагорци започнали да се връщат в родното огнище, превърнато в пепелище. Постепенно животът започнал да се възражда. С труда и средствата на изстрадалите старозагорци била построена нова сграда на Светиниколското училище. В нея поколения старозагорски деца учили до 1966 г., когато тя била разрушена и на нейното място издигната съвременната сграда на училището днес.

До 1991 г. училището носи името “Атанас Генчев”, а от 1994 г. се връща старото име на училището “Свети Никола”, което е преди всичко символ на уважението към създателите, историята и традициите на древна Стара Загора.