ВАЖНО

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с регистриран висок процент на случаи с COVID-19 и в изпълнение на заповед № РД 09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, Ви информирам, че обучението на учениците от I – VII клас на територията на община Стара Загора ще продължи да се осъществява от разстояние в електронна среда (ОРЕС).

Данните за заболяемостта се следят ежедневно и при настъпили промени в параметрите своевременно ще бъдете информирани.

Дарина Гайдарова,

директор на VI ОУ „Свети Никола,

 гр. Стара Загора