Обучение в условията на COVID-19

 

През учебната 2020/2021 година обучението в 6 ОУ "Свети Никола" ще се провежда при стриктно спазване на всички разпоредби за учене и работа в условията на COVID-19.

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и за осигуряване на безопасно протичане на учебния процес в 6 ОУ "Свети Никола" са предприети следните мерки:

 

Заповед за утвърждаване на план за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа

План за дейностите за COVID-19

Правила за дейностите за COVID-19

График за режима през 2020-2021 г.

График на часовете - Приложение 2

Заповед за утвърждаване график за режима на обучение