Почетен знак

на 

Президента на

Република България

znak prezident 200 200

Вход

Фолклорна броеница

20171109 13190420171109 131858

Изложба на подготвителна група *

 IMG 2825IMG 2827IMG 2828IMG 2829IMG 2830

 * Изложбата е ситуирана във фоайето на първия етаж.