Постижения на ученици от IV клас

Връчване на грамоти и награди на ученици от IV клас, достойно представили се на олимпиадата "Знам и мога" и състезанието по компютърно моделиране.

 

 

Протоколи от олимпиади

Протокол - явили се на "Компютърно моделиране"

Протокол - класирани  на "Компютърно моделиране"

Протокол - явили се по български език и литература

Протокол - класирани по български език и литература

Протокол - резултати по математика - 5 клас

Протокол - класирани по математика - 5 клас

Протокол - резултати по математика - 6 клас

Протокол - класирани по математика - 6 клас

Протокол - резултати по математика - 7 клас

Протокол - класирани по математика - 7 клас

Протокол - явили се на "Знам и мога"

Протокол - класирани  на "Знам и мога"

Протокол - явили се по математика

Протокол - класирани по математика

Протокол - явили се на "Ключът на музиката" - 4 клас

Протокол - класирани на "Ключът на музиката" - 4 клас 

Протокол - явили се на "Ключът на музиката" - 5 клас

Протокол - класирани на "Ключът на музиката" - 5 клас 

Протокол - явили се на "Ключът на музиката" - 6 клас

Протокол - класирани на "Ключът на музиката" - 6 клас 

Протокол - явили се на "Ключът на музиката" - 7 клас

Протокол - явили се по биология

Протокол - класирани по биология

Протокол - явили се по химия

Протокол - класирани по химия