Почетен знак

на 

Президента на

Република България

znak prezident 200 200

Вход

Национално детско надиграване "За ръчица"

Четвъртото издание на  Национално детско надиграване "За ръчица" е включено в инициативите на община Казанлък и Народно читалище "Жар 2002". То се проведе на 26.05.2018 г. в гр. Казанлък.

 

„Празнична сюита“

Танцьорите на състава преди изявата в инициативата на МОН "Розите на България"

в изпълнение на „Празничната сюита“ в двора на училището - 11.05.2018 г.

Танцов състав "Българче" с ръководител Радостина Бончева

Седми национален фолклорен конкурс "Заблеяло ми агънце" в Лясковец

Участие на ТС "Българче" при VI ОУ "Свети Никола" - гр. Ст. Загора в Седмия национален фолклорен конкурс "Заблеяло ми агънце" в Лясковец /Петропавловски манастир/ - май/2018 г.

 

 

Присъдена е трета награда в категория „Танцово изкуство“, раздел "Сценични танци".

 

Шестнадесето издание на "Изворът да не пресъхва - Цветница"

Участие на Танцов състав "Българче" при VI ОУ "Свети Никола" в шестнадесетото издание на "Изворът да не пресъхва - Цветница" в парк „Пети октомври“ -

гр.Стара Загора, април/2018 г.

Осемнадесети национален фолклорен детски конкурс "Орфеево изворче" - март/2018 г.

Танцовият състав "Българче" при VI ОУ "Свети Никола" - гр. Ст. Загора с ръководител Радостина Бончева взе участие в Осемнадесетия национален фолклорен детски конкурс "Орфеево изворче" - март/2018 г.