Вход

Анкети

Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта.

За целта директорите на училищата следва да запознаят учениците, техните родители, както и членовете на съвета „Твоят час“ с възможността да изразят мнението си за дейностите по проекта и да предоставят електронните адреси на анкетите. Същите са както следва:

Анкета за учениците

Анкета за родителите

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“

 

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.