Да споделяме и учим заедно

 Logo 2017 2019 BULGARIA 1

 Програма "Еразъм +"

 

От 25-ти до 29-ти март 2019 година Шесто основно училище „Свети Никола“ имаше удоволствието да бъде домакин на среща по  международен проект по програма „ЕРАЗЪМ +”  - „Да споделяме и учим заедно. Да посадим „семената” на нашето бъдеще” , в който си партнира успешно с учители от Испания, Италия и Полша. Проектът се реализира в периода 2017 - 2019 г. и е насочен към повишаване на акцента върху интердисциплинарното обучение и развитието на умения, които могат да бъдат приложени към реалния живот, за да се подкрепи  личностното  развитие на учениците.

По време на престоя си в България нашите  чуждестранни партньори и приятели имаха възможност да се докоснат до част от богатото културно-историческо наследство на България, до хилядолетната история на Стара Загора, както и да се „потопят“ в реалната атмосфера на учебно-възпитателния процес. Партньорите бяха посрещнати от ученици и учители от училището по традиционен български обичай и с вълнуващ концерт, в който умело бяха съчетани нюансите на народния ни фолклор и европейското културно наследство. В духа на мотото на проекта гостите наблюдаваха и участваха активно в редица интерактивни уроци, занимания с деца със специални образователни потребности, както и в подвижни игри, което доказа за пореден път, че когато общият език е толерантност и партньорство, езикови бариери не съществуват.

 

 

 

Проект "ЕРАЗЪМ+"

IMG 3983IMG 3986IMG 3988

 

 

Електронна образователна платформа "Училище 365"

header 

Със съдействието на Teacher.bg в VI ОУ „Свети Никола започна процедура по внедряване на електронната образователна платформа „Училище 365“. Средствата бяха осигурени по линия на одобрения ни проект за участие в Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" - Компонент 2 на МОН.