Проект "ЕРАЗЪМ+"

IMG 3983IMG 3986IMG 3988

 

 

Електронна образователна платформа "Училище 365"

header 

В края на 2017 година със съдействието на Teacher.bg в VI ОУ „Свети Никола започна процедура по внедряване на електронната образователна платформа „Училище 365“. Средствата бяха осигурени по линия на одобрения ни проект за участие в Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" - Компонент 2 на МОН.