Уважаеми родители,

Съгласно промените в Закона за защита на личните данни списък с имената на децата, приети в първи клас вVI ОУ„Свети Никола“ за учебната 2018/2019 г., няма да се изнася.

Ще бъде изнесенсписък само с входящите номера от заявлението за прием в първи клас, подадено в електронната система на Община Стара Загора.

 

Директор: Д.Гайдарова

Шесто основно училище “Свети Никола” – модерната приказка!

176 години от основаването на училището!

Заповядайте, бъдещи Светиниколци!

Нашите предимства:

 • Уютна и безопасна училищна среда
 • Отлично поддържана и отоплена сграда
 • Много добре обзаведени и оборудвани учебни стаи
 • Паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство
 • Съвременни компютърни кабинети, безжичен интернет в цялата сграда
 • Богато обзаведени кабинети по химия, физика, биология, история
 • Амфитеатрален кабинет по музика
 • Добре оборудвана и поддържана спортна база
 • Богата училищна библиотека с достъп до интернет
 • Училищен състав за народни танци
 • Училищен мажоретен и фанфарен състав
 • Целодневна организация за учениците от 1 до 6 клас
 • Логопедичен кабинет
 • Кабинет на педагогическия съветник - психолог
 • Ресурсен кабинет
 • Ученически стол за хранене

В училището Ви очакват всеотдайни и висококвалифицирани учители.

Вие сте част от една приказка, започнала преди много, много години, писана с вярата на Васил Левски, ученик на Светиниколското училище.

Елате и запейте с нас! Да влезем в час!