Записване на класираните първокласници от втори етап

Във връзка с провеждането на Национално външно оценяване по математика на учениците от седми клас на 19.06.2019 г. от 09,00 часа Ви информираме, че  в училищата, в които се провежда изпитът, записването на класираните първокласници от втори етап на класиране ще стартира от 13,00 часа на 19.06. 2019 г.

 

Уважаеми родители,

Съгласно промените в Закона за защита на личните данни списък с имената на децата, приети в първи клас в VI ОУ„Свети Никола“ за учебната 2019/2020 г., няма да се изнася.

Ще бъде изнесен списък само с входящите номера от заявлението за прием в първи клас, подадено в електронната система на Община Стара Загора.

 

Директор: Д.Гайдарова

 

Шесто основно училище “Свети Никола” – модерната приказка!

 

Заповядайте, бъдещи Светиниколци!

 

Нашите предимства:

 • Уютна и безопасна училищна среда
 • Отлично поддържана и отоплена сграда
 • Много добре обзаведени и оборудвани учебни стаи
 • Паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство
 • Съвременни компютърни кабинети, безжичен интернет в цялата сграда
 • Богато обзаведени кабинети по химия, физика, биология, история
 • Амфитеатрален кабинет по музика
 • Добре оборудвана и поддържана спортна база
 • Богата училищна библиотека с достъп до интернет
 • Училищен състав за народни танци
 • Училищен мажоретен и фанфарен състав
 • Целодневна организация за учениците от 1 до 6 клас
 • Логопедичен кабинет
 • Кабинет на педагогическия съветник - психолог
 • Ресурсен кабинет
 • Ученически стол за хранене

В училището Ви очакват всеотдайни и висококвалифицирани учители.

Вие сте част от една приказка, започнала преди много, много години, писана с вярата на Васил Левски, ученик на Светиниколското училище.

Елате и запейте с нас! Да влезем в час!