През учебната 2018/2019 година в Шесто основно училище „Свети Никола” се обучават 1040 ученици в 42 паралелки от I-VII клас и 2 подготвителни групи за децата на 6 и 5 години.
За учениците, чиито родители са заявили желание за включването им в целодневна организация на учебния процес, са сформирани 15 полуинтернатни групи.
Учебният процес в подготвителните групи и за учениците от II до VII клас се организира на две смени. За първокласниците обучението целогодишно е първа смяна.
За учениците със засилен интерес към изобразителното изкуство е сформирана една паралелка във IV клас.
Часовете в групите за свободно избираема и задължително избираема подготовка по български език и литература и математика са благоприятен фактор за постигането на високи резултати както на конкурсните изпити, така и на областни и национални кръгове на олимпиадите по съответните предмети.
За учениците с изявен  талант в областта на музиката, танците и театралното изкуство са сформирани  театрален състав, състав за народни танци, фанфарна музика и мажоретен състав.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.                                    – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. 
– НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)