Вход

През учебната 2018/2019 година в Шесто основно училище „Свети Никола” се обучават 1040 ученици в 42 паралелки от I-VII клас и 2 подготвителни групи за децата на 6 и 5 години.
За учениците, чиито родители са заявили желание за включването им в целодневна организация на учебния процес, са сформирани 15 полуинтернатни групи.
Учебният процес в подготвителните групи и за учениците от II до VII клас се организира на две смени. За първокласниците обучението целогодишно е първа смяна.
За учениците със засилен интерес към изобразителното изкуство е сформирана една паралелка във IV клас.
Часовете в групите за свободно избираема и задължително избираема подготовка по български език и литература и математика са благоприятен фактор за постигането на високи резултати както на конкурсните изпити, така и на областни и национални кръгове на олимпиадите по съответните предмети.
За учениците с изявен  талант в областта на музиката, танците и театралното изкуство са сформирани  театрален състав, състав за народни танци, фанфарна музика и мажоретен състав.

Начало и край на ваканциите през учебната 2017/2018 година

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

07.02.2018 г. – за I - XI клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V - VIII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – V - VIII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)