Национално състезание по химия и опазване на околната среда

"Тестови задачи за ученици в гимназиален етап"

10 - 12 април 2020 г., гр. Стара Загора

Декларации за информираност и съгласие

Д Е К Л А Р А Ц И Я за информираност и съгласие за ученици до 16 години - изтегли

Д Е К Л А Р А Ц И Я за информираност и съгласие за ученици над 16 години - изтегли

Регламент

.

Класиране

.