Почетен знак

на 

Президента на

Република България

znak prezident 200 200

Вход

Почетен знак на Президента на Република България

VI ОУ "Свети Никола" е носител на Почетния знак на Президента на Република България за значим принос в образованието и възпитанието, в развитието на образователното дело и за изграждане на съвременния облик на българското училище.

gramota21112017

 

IMG 2939