Почетен знак

на 

Президента на

Република България

znak prezident 200 200

Вход

За учениците

Учениците от Ученическия съвет за толерантността

Ето няколко материала за толерантността, които са подготвили за вас учениците от Ученическия съвет !
Толерантността е силата да приемаш различните!
Всеки има право да бъде себе си!
Всеки има право да бъде различен – да изглежда различно, да мисли различно, да общува различно, да усеща различно, да се изразява различно, да живее различно!
А сега огтовори честно! Уважавеш ли това право? Как се отнасяш към различните от теб? Опитваш ли се да ги разбереш и приемеш? Или се присмиваш, дразниш ги, коментираш ги в гръб, изпъчваш се с неприязън и нетърпимост? А не мислиш ли, че когато тези настроения пораснат силни, това може да е заплаха?
А сега помисли! Какво е толерантност? Това е силата и благородството да приемеш различните хора, нации, религии, раси, дадености, разбирания. Защото различието е богатство и свобода. Толерантността е път към един по-хармоничен свят.
Какво всъщност означава да бъдеш толерантен?


Да проявяваш уважение към различното от това, което на теб ти се струва правилно, и да зачиташ правото на другия да вярва в него?
Толерантност означава уважение, приемане, разбиране на различните култури в нашия свят; на правото на самоизява на уникалната човешка личност.
Толерантност се изисква често от децата, а възрастните дали винаги са толерантни помежду си? А към децата?
Толерантността е умението да си добър!
Толерантност представлява умението да си даваме сметка, че не всичко е в нашата власт, че не всичко мисли и действа като нас и че можем да научим нещо дори  от най-неаргументираните действия.
Толерантност е умението да си мълчиш, когато искаш да осъдиш някого за нещо, което самия ти не разбираш. Толерантност е умението да се опитваш да разбереш, не да подминаваш това което ти се вижда нелогично, неоправдано и глупаво. Защото ние всички имаме някакъв мотив за действията си – независимо какво правим. 
В крайна сметка, толерантността е осъзнатото умение да си добър с хората и нещата, защото всички хора на Земята са еднакви.
Притча за толерантността
В една библейска притча един мирянин попитал изповедник на християнството, да му обясни принципите на религията с едно изречение. Тогава християнинът му казал:
- Ти искаш да ти обясня правилата на религията с едно изречение – добре! Просто прави на другите това, което искаш да правят и те на теб.

Ето как разбирам толерантността
Ако самите ние се опитваме ежедневно да показваме толерантно отношение към различно-мислещите, към хората, с които се налага по една или друга причина за контактуваме, с тези, чиито навици и понякога държание не приемаме (било то заради различни възгледи или просто от някакви наши предразсъдъци), няма ли да успеем да направим така, че с думите и благосклонното отношение към тях да покажем какво всъщност е толерантност?
Толерантността - една топла усмивка, една подадена ръка, един по-хубав свят
Светът е една пъстра мозайка от личности, идеи, възгледи. Всеки от нас представлява едно малко, единствено по рода си камъче от тази необятна мозайка на живота. Различията и до ден днешен пораждат конфликти между нас, хората. Водели са и все още водят човечеството към войни и кръвопролития. Къде тогава е нишката, която може да ни сплоти и да ни помогне да живеем като общност? Коя е тази ценност, която да ни накара да гледаме на различието като на разнообразие? Това, разбира се е толерантността.
Знаете ли какво е казал френският писател и философ Волтер:
“Аз не приемам това, което каза, но до гроб ще защитавам правото ти да го изразяваш”. Именно в тази мисъл се крие същността на понятието “толерантност”.
Аз имам право, но и ти имаш право, и това е ценното на толерантността – тя е единство в многообразието. Тя е безценен дар и може да се намери навсякъде - в една топла усмивка, в една подадена ръка.
Да бъдем толерантни и заедно да сътворим  един по-хубав свят!