Почетен знак

на 

Президента на

Република България

znak prezident 200 200

Вход

Документи

Разписание на часовете

Учебни планове

Учебен план - 1 клас

Учебен план - 2 клас

Учебен план - 3 клас

Учебен план - 4 клас

Учебен план - 5 клас

Учебен план - 6 клас

Учебен план - 7 клас

 

 

Графици и списъци

 

Дежурство по класове за учебната 2018/2019 година

График за провеждане на класни и контролни работи - I срок, учебна 2018/2019 г.

График за провеждане на консултации с ученици - 1 - 4 клас

График за провеждане на консултации с ученици - 5 - 7 клас

График за провеждане на консултации с родители - 1 - 4 клас

График за провеждане на консултации с родители - 5 - 7 клас

График за провеждане на допълнителен час по физическо възпитание и спорт

Класни ръководители - учебна 2018/2019 г.